Bestilling av Hummel utstyr:

 Bestilling gjøres via kolleksjonsansvarlig, mens lagene selv er ansvarlig for å hente dette ut når utstyret kommer samt rett nr. på rett størrelse osv. Prøving av klær vil gjøres på klubbhuset, info blir sendt ut. 

All bestilling ut over dette må utstyrs ansvarlig i laget bestille direkte hos Torshov Sport Tromsø.

Kolleksjonsansvarlig i klubben er Mats Johansen..


Epost: Kolleksjonsansvarlig IF Skarp
Epost: Torshov Sport Tromsø