Hele området er regulert med parkering forbudt-sone ved innkjøringen fra Ørnevegen, det vil si at all parkering på vegen er forbudt dersom det ikke er skiltet annerledes. Den plassen som kan oppfattes som en parkeringslomme like i bakkant av søppelkontaineren er definert som en snuplass (eller snuhammer). Parkeringforbudet gjelder til og med denne, så det er «fritt frem» på vegstubben ovenfor opp mot fotballbanen. Dette betyr i praksis at parkeringsforbudet opphører fra der asfalten tar slutt.

Plassene på Mortensnes skole er gjort tilgjengelige for alle fra klokken 17. Dette gjelder de merkede plassene i skolegården, og på skolens parkeringsplass på nedsiden av skolen. Rundkjøringen ved siden av denne er ment kun for av/påstigning, og det er ikke tillatt å parkere i denne. Det er noen plasser for forflytningshemmede i skolegården, denne er reservert for denne brukergruppen hele døgnet og alle dager.

Mortensnes skole ønsker ikke at det skal parkeres utenom de skiltede plassene, derfor er det innført parkeringsforbud på resten av området, inkludert området ovenfor svømmehallen.

Det er lov å parkere hvor det på bildet under er merket grønt. Altså, oppe ved Skarphuset, utenfor Mortensnes skole, og parkeringsplassen som er på høyre side av veien, på vei opp mot Skarpmarka. Merket grønt nederst i bildet. Det er ikke lov å parkere eller sette fra seg bilen der hvor det på bildet under er merket med rød strek eller rødt kryss.