VARSLE


SI I FRA OM DU OPPLEVER ELLER ER VITNE TIL 
UØNSKEDE HENDELSER I FOTBALLEN

Fotballarenaen skal være trygg for alle.

Opplever du eller er vitne til vold, trusler, diskriminering, hets,
mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering eller
seksuelle overgrep i
forbindelse med fotballaktiviteter i IF Skarp –
si i fra via Norges fotballforbund (NFF) sin åpne
varslingskanal for uønskede hendelser her: Mitt Varsel

Du kan varsle både med navn eller velge å være anonym.

Alle varsler sendes til NFF sentralt.
Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang.
De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene.
Her finner du mer informasjon om
hvordan varslet følges opp av NFF: Varslingsplakat (NFF)