ORDENSREGLER FOR BRUK AV SKARPMARKA

Banens åpningstid:

Mandag- fredag: 1600-2300
Lørdag / søndag: 0900-2300

Respekter åpningstidene.
All organisert trening skal avtales med IF Skarp og kan ikke gjøres utenfor åpningstid.

Hvis hensyn til naboene!
Aktivitet som foregår etter klokka 23.00 er strengt forbudt!

Avfall
Hvert lag er ansvarlig for å fjerne avfall fra banen og området rundt etter hver trening/kamp. Tape, isposer og annet avfall skallegges i søppelbøtte/søppeldunk.

Røyking på og i nærheten av banen.
Kunstgresset og gummifyllet er brannfarlig. Røyking eller bruk av ild er derfor ikke tillatt.

Flytting av mål.
Det laget som er siste bruker/leier for kvelden/dagen skal fjerne målene vekk fra gressbanen. Målene skal plasseres slik at de i sin helhet står på asfalten utenfor gresset.

Målene skal løftes i håndtakene eller trilles på hjulene.

Hjelp oss å bevare gresset:
- Sykler skal plasseres utenfor baneområdet (asfalten)
- Snus, tyggegummi og lignende må kastes i søppeldunkene.
- Det er strengt forbudt å kjøre på gresset med kjøretøy som ikke er godkjent til selve driften av banen. All slik aktivitet vil bli anmeldt til politiet.