Alle trenere, hjelpetrenere, foreldre eller andre som ser på, bør kunne litt om fotballskader.


Skadene kan skje på trening, i kamp eller hjemme på løkka eller plenen. Med riktig behandling raskt, kan skade begrenses og spilleren kommer raskt tilbake til laget sitt.