Samtlige spillere i IF Skarp er forsikret gjennom Norges fotballforbund når medlemskontingenten er betalt. Alle som skal spille kamp for IF Skarp, skal og må ha betalt medlemskontingenten.


Melde skade


Fotballforsikringen sesongen 2017 gjelder fra og med 1. mars 2017 til og med 28. februar 2018.

NFFs hjemmesider www.fotballforsikring.no er nå oppdatert med informasjon om Fotballforsikringen 2017.
Vi minner klubbene om deres ansvar for at spillere som benyttes i trening og kamp for klubben har gyldig forsikring og ber om at informasjonen under "aktuelle saker" Fotballforsikringen 2017 og Lagsforsikring fotball 2017 leses nøye.