Hva koster et medlemskap i IF Skarp?

Det er Årsmøtet som vedtar hvert år hva kontingenten til klubben skal være året etter. 

For 2024 finner dere takstene nedenfor. Kontingenten dekker obligatoriske forsikringer, utgifter til den generelle driften av klubben (bl.a. vedlikehold av Skarpmarka og klubbhuset) og utgifter til leie av treningsarealer.

 Et viktig element i finansieringen av klubben er det årlige loddsalget.
I 2023 gjorde vi noe nytt. Da fikk spillerne et loddark hver spiller/familie er forpliktet til å selge. Det blir kr. 900,- for hvert ark.

Utover dette har hvert enkelt lag en separat lagsavgift for å finansiere deltakelse på turneringer, o.l. Dette kan variere en del fra lag til lag, men vil normalt sett være fra kr. 1.000,- og oppover.


Medlemskontingent og treningsavgift 2024 

For å kunne spille kamper, være spilleberettiget for et lag i Skarp, må kontingenten og treningsavgiften være betalt. 

Medlemskontingenten er for 2024. kr.300,- (Ingen søskenmoderasjon)

Styremedlemmer, valgkomiteen, trenere, lagledere, dommere og støttemedlemmer betaler kr.200,- i året. 


Treningsavgiften har søskenmoderasjon

Den eldste spilleren betaler full treningsavgift, mens søskenrabatten er 25 % for barn 2 og 3 utfra årskullet de spiller i.

              

Medlemskontingent 

0-6   år

til det året du fyller 7 år


kr. 50

Treningsavgift 

7-12 år

kr.1445

7-12 år - Halve året

kr. 723

7-12 år - søskenmoderasjon

kr.1084

  

13-16 år

kr.2224

13-16 år  - Halve året

kr.1112

13-16 år - søskenmoderasjon

kr. 1668

  

17 - 19 år

kr.3330

17 - 19 år - Halve året 

kr.1665

17 - 19 år - søskenmoderasjon

kr. 2498

  
A-lag

Treningsavgift

kr.4443
Treningsavgift - Halve åretkr.2222
Treningsavgift - søskenmoderasjonkr.3332