Informasjon

IF Skarp styret

Styrets sammensetning og informasjon fra årsmøter. Kontakt og epost adresser til IF Skarp og styret finner du på disse sidene.


IF Skarp har ingen ansatte og klubben drives ene og alene på frivillig arbeid. Styret, trenere og lagledere og alle andre som bidrar gjør dette fordi det er en fantastisk klubb å være i. Ingen av våre supre fotballspillere får penger for å spille fotball men bidrar heller med å betale kontingenten sin, bidrar på dugnader og støtter opp om klubben og alt som skal gjøres.

Her finner du oversikt over alle lagene i Skarp: Våre lag

Forsikrings informasjon.

Klubbhuset og Skarpmarka, parkering, bane inndeling og baneregler. Ordensregler ved bruk av garderobene.

Innlogging og informasjon om Min Idrett.

Det finnes en rekke Facebook sider til de ulike lagene, for dugnads ansvarlige, trenere, lagledere. Er du ikke med i en FB gruppe, si fra, så ordner det seg. post@ifskarp.no

Klubb organisering

IF Skarp har ingen ansatte og klubben drives ene og alene på frivillig arbeid. Styret, trenere og lagledere og alle andre som bidrar gjør dette fordi det er en fantastisk klubb å være i. Ingen av våre supre fotballspillere får penger for å spille fotball men bidrar heller med å betale kontingenten sin, bidrar på dugnader og støtter opp om klubben og alt som skal gjøres.

Lag oppdeling

For informasjon om alle de ulike rollene tilknyttet ett lag, klikk på rollen

Spillere
Trener
Lagleder
Dugnadsansvarlig
Økonomiansvarlig
Turneringsansvarlig
Utstyrsansvarlig
Foreldre og foresatte

Sponsor

IF Skarp ønsker all hjelp vi kan få rundt å arbeide fram sponsorer og sponsing

Sponsorer

Grasrotandel - støtt oss

IF Skarp

er Tromsø´s eldste fotballklubb. Klubben har en rekke lag både på gutte og jentesiden i alle aldersklasser. I tillegg har Skarp juniorlag, B-lag og et A-lag for herrer.

IF Skarp: post@ifskarp.no

Skarpmarka: Tennevegen 100

Postboks 2210
9268 Tromsø


Skarpmarka

Arrangementer

mandag 24. juni 2024


man.
24. juni

IF Skarp fotballskole 2024

 09:30 Påmelding innen fredag 24. juni 2022 06:00

IF Skarp Fotballskole 2024 Skarphallen I samarbeid med HERMES…

Les mer