Senter for idrettsskadeforskning

Vi på Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

Bli klok av andres skader

Vi vet at omtrent 50 % av alle skader kan forebygges.