Hvor mye koster det å være medlem i IF Skarp i 2022?

 Årsmøtet vedtar hvert år hva kontingenten til klubben skal være. For 2022 finner dere takstene nedenfor. Kontingenten dekker obligatoriske forsikringer, utgifter til den generelle driften av klubben (bl.a. vedlikehold av Skarpmarka og klubbhuset) og utgifter til leie av treningsarealer.

 Et viktig element i finansieringen av klubben er det årlige loddsalget.
I dette vil spillerne få utdelt en loddbok som hver spiller er forpliktet til å selge. Hver spiller skal da selge lodd for ca 1.300,-.

Utover dette har hvert enkelt lag en separat lagsavgift for å finansiere deltakelse på turneringer, o.l. Dette kan variere en del fra lag til lag, men vil normalt sett være fra kr. 1.000,- og oppover.


Medlemskontingent og treningsavgift 2022 

For å kunne spille kamper, være spilleberettiget for et lag i Skarp, må kontingenten og treningsavgiften være betalt. 

Medlemskontingenten er pr.dd. kr.247,- (Ingen søskenmoderasjon)

Styremedlemmer, valgkomiteen, trenere, lagledere, dommere og støttemedlemmer betaler også kr.247,- i året. 


Treningsavgiften har søskenmoderasjon

Den eldste spilleren betaler full treningsavgift, mens søskenrabatten er 25 % for barn 2 og 3 utifra årskullet de spiller i.

              

Medlemskontingent 

0-6   år


kr. 50

Treningsavgift 

7-12 år

kr. 1403

7-12 år - Halve året

kr. 702

7-12 år - søskenmoderasjon

kr. 1054

  

13-16 år

kr. 2159

13-16 år  - Halve året

kr. 1080

13-16 år - søskenmoderasjon

kr. 1620

  

17 - 19 år

kr. 3233

17 - 19 år - Halve året 

kr. 1617

17 - 19 år - søskenmoderasjon

kr. 2424

  
A-lag

Treningsavgift

kr. 4313
Treningsavgift - Halve året
kr. 2157
Treningsavgift - søskenmoderasjon
kr. 3235