Innmelding til Idrettsforeningen Skarp (IF Skarp)

Innmeldingsside - Idrettsforeningen Skarp-----------------

Fra Min idrett kan du:

  • Endre din personlige informasjon (eks. Din kontaktinformasjon).
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort.
  • Melde deg på og betale kurs.
  • Melde deg på og betale arrangementer 
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

-------------------------


Utmelding i kalenderåret

Det er ikke nok å si til trener eller lagleder at du/barnet slutter i klubben. Du må selv melde deg ut av klubben via din profil i Minidrett. 

Du vil ikke få tilbakebetalt medlemskontingent eller den halve treningsavgiften.


Overgang til annen klubb

Eventuell overgang vil ikke bli godkjent hvis ikke kontingent eller treningsavgifter er betalt.