Årsmøte 2023

Postet av Idrettsforeningen Skarp den 24. Jan 2023

Styret innkaller til Årsmøte i Idrettsforeningen Skarp 

 Styret velger å utsette årsmøte 2023, pga. noen problemer med regnskapsbyrået, slik at vi ikke klarer å legge frem et årsregnskap til oppsatt årsmøte.

Beklager at dette kommer litt sent, men vi hadde håpet at dette skulle være på plass.


Dato: Tirsdag 18.april 2023 

Klokken: 18.00 

Sted: Klubbhuset til Skarp, Tennevegen 100, 9014 Tromsø

SAKER

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets Årsberetning

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

     og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

      10.1. Medlemskontingent til ikke aktive i IF Skarp

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Valg


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt minst 15 år i kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


mvh
Styret IF Skarp