Innkalling årsmøte

Postet av IF Skarp den 10. Feb 2016

Til

Medlemmene i Idrettforeningen Skarp

Innkalling til årsmøte i IF SKARP

Onsdag 16. mars 2016 kl 18.00

Årsmøtet avholdes på Scandic Hotel, Heiloveien 33, 9015 Tromsø.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 2. mars 2016. Sakene kan sendes post@ifskarp.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på IF Skarps hjemmeside en uke før årsmøtet.

Til valg på årsmøtet er styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Kandidater, eller innspill til kandidater, kan henvende seg til valgkomiteens leder Martin Antonsen, eller ett av medlemmene Lasse Holm eller Ann-Sissel Punsvik.

For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.(Jfr NIF lov § 2-5.)

Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i foreningen, er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

Med vennlig hilsen

Styret


Innkallingbrevet fra styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.