Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball med referanser til seniorfotball

Sportsplanen vedtas av styret etter innstilling fra sportslig leder. 
Sportsplanen er utarbeidet av et sportslig utvalg hvor involvering av klubbens trenere og lagledere er viktig.

Sportsplanen beskriver ønsket kjennskap på det sportslige arbeidet i klubben, 

og skal være ett klart og tydelig styringsverktøy for alle som har interesser inn mot det sportslige arbeidet i klubben knyttet 
til barne- og ungdomsfotballen.  


Her finner du IF Skarp Sportsplan 2021-2024