Innkalling til ekstraordinært Årsmøte - 30.august 2022

Postet av Idrettsforeningen Skarp den 10. Aug 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Skarp


Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i IF Skarp. Årsmøtet avholdes tirsdag 30. August klokken 19:00, på skarphuset.

Siden dette er et ekstraordinært årsmøte skal det ikke meldes inn forslag til saker som ønsket behandlet, men det er kun den sak som er grunnlaget for møtet som behandles.

Det er adgang til å fremme endringsforslag til sakene som skal behandles.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter følger innkallingen eller er gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på e-post, samt på www.ifskarp.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, eller endringsforslag på det som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende dette til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av IF Skarp i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp alle sine økonomiske forpliktelser til IF Skarp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IF Skarps lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Margrethe Nordahl kontaktes på nestleder@ifskarp.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen,

Styret i IF Skarp


VEDLEGG