ÅRSMØTE 2022

Postet av Idrettsforeningen Skarp den 22. Feb 2022

Styret innkaller til Årsmøte i Idrettsforeningen Skarp 

Dato: mandag 28. mars 2022 

Klokken: 18.00 

Sted: Klubbhuset til Skarp, Tennevegen 100, 9014 Tromsø

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt minst 15 år i kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Komplett saksliste

Vedlegg


1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets Årsberetning

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Valg


Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret