Saksliste og sakspapirer årsmøte

Postet av IF Skarp den 9. Feb 2017


Medlemmene i Idrettsforeningen Skarp

Innkalling til årsmøte i IF SKARP

Torsdag 16. mars 2017 kl 18.00

Årsmøtet avholdes på Skarphuset ved Skarpmarka

Tenneveien 100, 9015 Tromsø.


Til valg på årsmøtet er styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. I tillegg skal det velges et medlem til valgkomiteen.

Kandidater, eller innspill til kandidater, kan henvende seg til valgkomiteens leder Martin Antonsen, eller ett av medlemmene Lasse Holm eller Ann-Sissel Punsvik.

For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.(Jfr NIF lov § 2-5.)

Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

Med vennlig hilsen

Styret


Saksliste og sakspapirer til årsmøtet IF Skarp
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.