Hvor mye koster det å spille i IF Skarp?

Årsmøtet vedtar hvert år hva kontingenten til klubben skal være. For 2018 finner dere takstene nedenfor. Kontingenten dekker obligatoriske forsikringer, utgifter til den generelle driften av klubben (bl.a. vedlikehold av Skarpmarka) og utgifter til leie av treningsarealer.

Et viktig element i finansieringen av klubben er det årlige loddsalget. I dette vil spillerne få utdelt en loddbok som hver spiller er forpliktet til å selge. Hver spiller skal da selge lodd for ca 1.300,-.

Utover dette har det enkelte lag normalt sett en separat lagskontingent for å finansiere deltakelse på turneringer, o.l. Dette kan variere en del fra lag til lag, men vil normalt sett ligger på litt i overkant av 1.000,-.

For å kunne spille kamper, være spilleberettiget for et lag i Skarp, må kontingenten være betalt. Skarp sine trenere har ikke lov å sende en spiller på banen uten betalt kontingent. Dette fordi alle Skarp-spillere skal ha forsikringen i orden når de spiller kamp.

Kontingent 2018 til IF Skarp (klubb)

0-10 år 

1555

0-10 år første halvår

790

0-10 år m/søsken

1170

11-12 år

1760

11-12 år første halvår

880

11-12 år m/søsken

1325

13-16 år

2265

13-16 år første halvår

1150

13-16 år m/søsken 

1705

Junior

3285

Junior m/søsken

2470

Junior halvår 

1655

A-lag

750

Styremedlemmer 

230

Trenere/lagledere

230

Frivillig /støttemedlem

230

Kontingent 2018


Søskenrabatt på 25 % for barn 2.

Oppstartsesong, gis lag under konkurransealder, fritak for klubbkontingent. Årskontingent tilfaller laget i sin helhet med unntak av kr 300,- pr spiller som laget betaler i forsikringspremie til klubben.

Levert av IdrettenOnline