Hvor mye koster det å spille i IF Skarp?

Årsmøtet vedtar hvert år hva kontingenten til klubben skal være. For 2016 finner dere takstene nedenfor. Kontingenten dekker obligatoriske forsikringer, utgifter til den generelle driften av klubben (bl.a. vedlikehold av Skarpmarka) og utgifter til leie av treningsarealer.

Et viktig element i finansieringen av klubben er det årlige loddsalget. I dette vil spillerne få utdelt en loddbok som hver spiller er forpliktet til å selge. Hver spiller skal da selge lodd for ca 1.300,-.

Utover dette har det enkelte lag normalt sett en separat lagskontingent for å finansiere deltakelse på turneringer, o.l. Dette kan variere en del fra lag til lag, men vil normalt sett ligger på litt i overkant av 1.000,-.

For å kunne spille kamper, være spilleberettiget for et lag i Skarp, må kontingenten være betalt. Skarp sine trenere har ikke lov å sende en spiller på banen uten betalt kontingent. Dette fordi alle Skarp-spillere skal ha forsikringen i orden når de spiller kamp.


Kontingent 2016 til IF Skarp (klubb)

Breddelag under konkurransealder (til og med året man er 12 år)

Kr 1.500,- til og med året du fyller 10 år

Kr 1.700,- det året du fyller 11 og 12 år

Breddelag i konkurransealder (fra og med året man fyller 13 år og til junior)

kr. 2.200,-

Juniorlag

Kr. 3.200,-

A-lag

Kr. 4.200,- fremkommer som kr 700,- i kontingent og 3.500 som treningsavgift

Medlemmer – ikke aktive på lag

Kr 200,-

Øvrig

Søskenrabatt på 25 % for barn 2.

Oppstartsesong, gis lag under konkurransealder, fritak for klubbkontingent. Årskontingent tilfaller laget i sin helhet med unntak av kr 300,- pr spiller som laget betaler i forsikringspremie til klubben.

Blogginnlegg ...

Årsmøte IF Skarp

295 visninger

Spleis

194 visninger

Hummel

122 visninger

Treninger Vinter 2018

106 visninger

Spleis

194 visninger

Hummel

122 visninger

Årsmøte IF Skarp

295 visninger

Treninger Vinter 2018

106 visninger
Powered by: Bloc