Hvor mye koster det å spille i IF Skarp?

 

Årsmøtet vedtar hvert år hva kontingenten til klubben skal være. For 2019 finner dere takstene nedenfor. Kontingenten dekker obligatoriske forsikringer, utgifter til den generelle driften av klubben (bl.a. vedlikehold av Skarpmarka) og utgifter til leie av treningsarealer.

 

Et viktig element i finansieringen av klubben er det årlige loddsalget. I dette vil spillerne få utdelt en loddbok som hver spiller er forpliktet til å selge. Hver spiller skal da selge lodd for ca 1.300,-.

Utover dette har det enkelte lag normalt sett en separat lagskontingent for å finansiere deltakelse på turneringer, o.l. Dette kan variere en del fra lag til lag, men vil normalt sett ligger på litt i overkant av 1.000,-.

For å kunne spille kamper, være spilleberettiget for et lag i Skarp, må kontingenten være betalt. Skarp sine trenere har ikke lov å sende en spiller på banen uten betalt kontingent. Dette fordi alle Skarp-spillere skal ha forsikringen i orden når de spiller kamp.

 

Kontingent 2020 til IF Skarp (klubb)

Den eldste spilleren betaler full kontingent, mens søskenrabatten er 25 % for barn 2 og 3 utifra årskullet de spiller i.


0-10 år 

1600

0-10 år første eller andre halvår

800

0-10 år - søskenmoderasjon

1200

11-12 år

1810

11-12 år første eller andre halvår

905

11-12 år - søskenmoderasjon

1357

13-16 år

2340

13-16 år første eller andre halvår

1170

13-16 år - søskenmoderasjon

1755

Junior

3385

Junior - søskenmoderasjon

2538

Junior halvår 

1693

A-lag

Kontingent
Treningsavgift
Treningsavgift - søskenmoderasjon

4435,-

765
3670
2753

Styremedlemmer / Valgkomiteen

240

Trener/lagleder

240

støttemedlem

240

Dommer240

Kontingent 2020

Oppstartsesong, gis lag under konkurransealder, fritak for klubbkontingent.  Årskontingent tilfaller laget i sin helhet med unntak av kr 300,- pr spiller som laget betaler i forsikringspremie til klubben. 


Levert av IdrettenOnline