Bestilling av Hummel utstyr:

Januar og februar 2018 skal all bestilling av spillerdrakter, shorts og Skarpgenser gjøres. Bestilling gjøres av kolleksjonsansvarlig, mens lagene selv er ansvarlig for å hente dette ut når utstyret kommer samt rett nr. på rett størrelse osv. Prøving av klær vil gjøres på klubbhuset, info blir sendt ut. 

All bestilling ut over dette må utstyrs ansvarlig i laget bestille direkte hos Torshov Sport Tromsø.

Kolleksjonsansvarlig i klubben er Aleksander Bjørnstad og Stian Dønland. Disse må informeres og kan kontaktes ved spørsmål og avklaringer rundt bestillinger. I tillegg vil Torshov Sport Tromsø være behjelpelig med alt dere trenger.

Epost: Torshov Sport Tromsø
Levert av IdrettenOnline